Stipendier til økonomiske trængende

Stipendier til økonomiske trængende

Især ældre legater støtter ofte personer, der af forskellige årsager har været i problemer. Før i tiden, hvor der ikke fandtes almindelige socialforsikringer, havde disse fonde en meget vigtig funktion. De fleste af disse fonde findes også i dag, og de uddeler stadig penge. Støtte gives f.eks. til enlige mødre (knap så ofte fædre), ældre personer, store familier, syge, handicappede m.fl. Fondene vedtægter består ofte af gammeldags formuleringer, der fortolkes helt vilkårligt af fondenes bestyrelser. Hvis man søger midler fra fonde af denne type, bør man så vidt det er muligt tjekke, hvem der tidligere har modtaget stipendiet og forsøge at tage stilling til, om man har mulighed for at få stipendiet. Det kan normalt betale sig at spørge forvalteren direkte om, hvilke personer disse midler uddeles til. Mange af fondenes vedtægter er af generel karakter: "boligstøtte til personer med lav indkomst, fortrinsvis enker". Andre er mere specifikke, og det er derfor sværere at finde nogen, der passer til beskrivelsen: "Til kvindelige handelsassistenter, der er fyldt 40 år, som har fået sygedagpenge på mindst halvtid og har haft sin ansættelse/virksomhed i mindst 12 år, hvoraf det meste af tiden var i Århus.