Hvilken betydning har stipendier for arbejdsløshedsforsikring, boligtilskud osv.?

Hvilken betydning har stipendier for arbejdsløshedsforsikring, boligtilskud osv.?

Jobsøgende med dagpenge
Stipendier er ikke indtægter fra arbejde, og der er også ikke noget ansættelsesforhold eller arbejde mellem stipendiegiver og -modtager. Udgangspunktet er derfor, at et stipendium ikke påvirker din evne til at få dagpenge. Det afgørende, for at du kan få dagpenge, er, at du er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Pension
Nogle periodiske stipendier er under en særlig forordning (1983: 190, ændret 2011: 1523) pensionsgivende, da der betales et pensionsbidrag af stipendiegiveren. Dette gælder for periodiske stipendier i form af kunstnertilskud eller langsigtede stipendier fra Konstnärsnämnden og Sveriges Författarfond, hvis stipendium udbetales i mindst 3 år. Desuden omfatter det langsigtede stipendier fra Bildkonstnärfonden samt arbejdsstipendier fra Sveriges Författarfond, forudsat at stipendier udbetales i mindst 3 år, og ikke har karakter af at være en pension. Andre stipendier danner dog ikke grundlag for beregningen af din pension.

Forældreydelser/sundhedsforsikring
Ingen stipendier, uanset om de er skattefrie eller skattepligtige periodiske stipendier, udgør en arbejdsindkomst, og det påvirker ikke ydelser i forhold til forældrenes forsikring eller sundhedsforsikring. Du skal altså ikke medregne et stipendium i din indkomst ved beregning af indkomst fra sygedagpenge.

Et stipendium foretrækkes normalt ikke i tilfælde af sygdom. Sygedagpenge, løn under sygdom, forældreorlov eller anden indkomstbaseret indtægt reduceres heller ikke, fordi du også har modtaget et stipendium.

Boligydelse
Skattefri stipendier over 3.000 pr. måned (dvs. i alt 36.000 om året) påvirker, hvordan din boligydelse beregnes med den del, der overstiger dette beløb. Skattepligtige stipendier påvirker boligydelsen fra første krone.

Tilbagebetaling af studiemidlerHer har skattepligtige stipendier en betydning, og det gælder i de dele af tilbagebetalingen af studielån, der er berørt af den angivne indkomst. Virkningen er størst for studielån, der er taget mellem januar 1989 - 30. juni 2001, men skattepligtige stipendier kan også have en indvirkning på de to andre varianter af lån.