Beskatning af stipendier

Beskatning af stipendier

Som hovedregel skal du betale skat af legater, men uddelinger fra foreninger og fonde godkendt af SKAT til at uddele midler til f.eks. sociale formål, er skattefri op til 10.000 kr. Studielegater er også under visse betingelser skattefrie. Alle legatuddelinger fra det offentlige, legater, fonde og foreninger mv. er principielt skattepligtig indkomst hos modtageren. Skattens størrelse afhænger af modtagerens skatteforhold. Engangsbeløb er skattefri, hvis gaven eller legatet udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens præstationer. Skattefriheden gælder dog kun for et beløb på op til 25.000 kr. 85% af beløb herudover medregnes i den skattepligtige indkomst