Hvad kan man søge legater til

Man kan søge legater til næsten alle formål. De mest almindelige er legater til forskning, studier, musik, kultur, rehabilitering, sociale formål og behandling. Der uddeles også legater til vedligeholdelse af gravsteder, renovering af bevaringsværdige huse, bryllupsgaver, forbedring af relationerne med Belgien og mange andre.

Hvis man overvejer at søge legater, bør man starte med at spørge sig selv, hvilket behov man ønsker at få dækket. Er det et behov, som man kan forvente støtte til fra en fond eller en anden organisation? I nogle tilfælde findes der uden tvivl legater til det pågældende formål. Det gælder f.eks., hvis man har brug for studiestøtte, hvis man uforskyldt er havnet i en økonomisk klemme pga. en ulykke, eller hvis man ønsker at gennemføre et relevant forskningsprojekt. I andre tilfælde er det svært at finde nogen, som støtter det pågældende formål. Det kan f.eks. være tilfældet med en ferierejse til London, eller hvis man ønsker at renovere sit hus (med mindre det er fredet). Legater.nu tilbyder hjælp til at undersøge, om der findes legater, som kan opfylde dine behov - indsend ansøgningsskemaet, så søger vi i vores database


Hvad kan man søge legater til
Hvor store er legatportionerne

Hvor store er legatportionerne

Der findes legater på alt lige fra et par hundrede til flere millioner kroner. De største portioner, som kan beløbe sig til flere millioner kroner, er til forskningsprojekter. Legater til gymnasieelever og små legater til diverse sociale formål kan være begrænset til et par hundrede kroner. For universitetsstuderende er legaterne ofte på mellem 1.000,- og 15.000,-. For studerende på endnu højere niveauer og til studier i udlandet efter grundstudiet fås der legater på op til et par hundrede tusinde kroner.

Hvad er en fond og et legat

Et legat består af penge, som uddeles til personer eller organisationer til et bestemt formål. Ofte uddeles legater af fonde, men i princippet kan de uddeles af hvem som helst. Læs mere her..


Generelle råd til dig, der søger legater

Tænk kreativt, når du søger legater. Lad være med at begrænse søgningen til få formål, men forsøg at finde flere forskellige legater, som passer til dig. Penge er penge. Hvis man skal i praktik hos en advokat i Boston og har brug for et legat til dette, kan man jo også godt bruge penge fra et legat, hvor kravet i stedet er, at man skal være mellem 18 og 28 år gammel og født i en bestemt kommune.

Man skal være i god tid med at søge legater. Det er en god idé at gå i gang et år, før man skal bruge pengene, eller i hvert fald skal man generelt påbegynde søgningen et halvt år i forvejen for at kunne finde et legat. Normalt foretager vi søgningerne på en sådan måde, at vi i resultatet medtager både legater, som kan søges i det indeværende og i det kommende år.

Vær opmærksom på, hvilke formmæssige krav legatadministratoren stiller til ansøgningerne. Nogle gange skal ansøgningen sendes via en hjemmeside, og andre gang skal den sendes med posten. Det kan være, at man skal anvende et bestemt ansøgningsskema, eller at man har lov at formulere sig frit. Selv om administratoren stiller et bestemt skema til rådighed, kan det være en god idé at vedlægge et personligt brev, hvor man begrunder sin ansøgning. Det kan du kontrollere ved at kigge på legatadministratorens hjemmeside eller ved at ringe (husk at respektere eventuelle telefontider). Lav en personlig ansøgning - hent gerne inspiration hos andre eller her hos os, men husk at omskrive, så ansøgningen virkelig bliver "personlig". Følg de udmærkede generelle regler for udfærdigelse af et interessant og sælgende brev.

Det er almindeligt, at der stilles krav om et budget i forbindelse med ansøgningen. Hvis du laver et budget, skal du sørge for at det er realistisk og kan gennemføres. Udform det på en overskuelig og letforståelig måde, så du ikke risikerer, at man fejlfortolker dine tal.


Hvad kan man søge legater til

Her kan du læse mere om, hvilke kategorier der findes stipendier til.


At søge forskningsmidler

Mange forskere finansierer helt eller delvist deres aktiviteter med legater og forskningsmidler. Forskningslegater udgør den største kategori i databasen hos Legater.nu. Beløbene er generelt større end ved andre former for legater.

Ved forskning kan det være hensigtsmæssigt at søge midler i andre lande. Der findes f.eks. forskningslegater i Tyskland og Schweiz, som kan søges af danskere.F.eks. kan enhver forsker i verden, som forsker i yakoksers biologi, søge penge fra den tyske Yak Kamel Stiftung.

Nogle gange kan forskningslegater søges af ikke-forskere. Det kan f.eks. være til en person inden for et særligt fag, som ønsker at fordybe sig i sit område. Forskning er et vidt begreb, og selv for ikke-forskere inden for faget kan det være umagen værd at forhøre sig hos forskningsfondene, hvis man mener at have et relevant projekt. Her kan du finde nogle gode råd om, hvordan man søger forskningsmidler

At søge forskningsmidler

Legater?

Er du på udkig efter legater? Udfyld vores ansøgningsskema.